Aktualności


Portal szkoleniowy dobreszkolenie.com

Portal szkoleniowy DobreSzkolenie.com jest naszym wielopoziomowym portalem dedykowanym polskiemu rynkowi szkoleń/rynkowi usług szkoleniowych w Polsce oraz osobom zainteresowanym rozwojem zawodowym, podnoszeniem kwalifikacji, samodoskonaleniem. Serwis gromadzi zarówno płatne wydarzenia, jak i te dostępne nieodpłatnie. Poza szybką wyszukiwarką ofert w różnorodnych kategoriach i na terenie całego kraju, użytkownicy mogą się także ogłaszać i dotrzeć w ten sposób […]

KONIEC NABORU DO PROJEKTU SZKOLENIOWEGO „I TY NA KURSIE ICT!”.

Zakończył się nabór na szkolenia skierowane osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności pn. „ Wzmocnij swoje kompetencje” . Celem szkolenia był wzrost umiejętności komputerowych potwierdzony certyfikatem ECDL Start i Core u 150 osób NIEPEŁNOSPRAWNYCH zamieszkałych na terenie woj. podkarpackiego Warunkiem ukończenia szkolenia była 80% frekwencja. Szkolenie zakończyło się egzaminem zewnętrznym; certyfikat ECDL, zaświadczenie MEN. O kolejnych […]

REKRUTACJA DO PROJEKTU „RÓWNAJ DO NAJLEPSZYCH…”

Projekt „Równaj do najlepszych czyli permanentne uczenie się pracowników” jest projektem dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1. Rozwój pracowników  i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Handel ze względu na swoją powszechność uznawany jest za jedną z kluczowych branż warunkujących […]